Sếp có suy nghĩ gì với lời đề nghị tăng lương của nhân viên

Những nhà quản lý tốt luôn muốn trả lương cho nhân viên một cách công bằng và hợp lý nhất. Nếu nhân viên A được , nhân viên B với cùng nhiệm vụ và năng lực có thể cảm thấy không hài lòng.

Dưới đây là 5 suy nghĩ thường gặp ở các nhà quản lý trong trường hợp này.

1. “Liệu tôi có đánh mất nhân viên này?”

Khi nhận được lời từ nhân viên, nhiều nhà quản lý e ngại rằng nhân viên đó có thể ra đi nếu yêu cầu không được đáp ứng. Vì vậy điều đầu tiên các vị sếp sẽ nghĩ đến là “Nếu nhân viên này ra đi, những thiệt hại mà công ty phải chịu là gì?”

2. “Cô ấy có xứng đáng được tăng lương?”

Ngay cả đối với một nhân viên rất xuất sắc, nhà quản lý vẫn có thể từ chối lời đề nghị tăng lương nếu yêu cầu của cô ấy đặt ra quá cao. Vì vậy, trước khi thảo luận với sếp về vấn đề này, hãy chắc chắn con số mà bạn đưa ra là hợp lý với khả năng và vị trí mà bạn đảm nhận.

3. “Công ty có đủ tiền để đáp ứng yêu cầu đó?”

Trong một số trường hợp, nhà quản lý đánh giá cao những đóng góp của nhân viên đối với công ty và rất muốn tăng lương cho anh ta. Tuy nhiên, tình hình tài chính của công ty không cho phép hoặc công ty đang thực hiện chương trình cắt giảm chi phí.

4. ”Việc tăng lương cho anh ấy có ảnh hưởng gì đến mức lương của những nhân viên khác?”

Những nhà quản lý tốt luôn muốn trả lương cho nhân viên một cách công bằng và hợp lý nhất. Nếu nhân viên A được tăng lương, nhân viên B với cùng nhiệm vụ và năng lực có thể cảm thấy không hài lòng. Nhiều công ty đưa ra những mức lương có thể đạt được cho một vị trí cố định, và nhân viên sẽ không bao giờ có thể được trả vượt qua giới hạn này.

5. “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói ‘Không’?”

Nhà quản lý có thể bắt đầu việc tìm kiếm một nhân viên mới để đào tạo và luôn sẵn sàng trong trường hợp nhân viên cũ ra đi. Hoặc ông ấy cũng có thể nghĩ rằng đây là một công việc tốt và ngay cả khi bị từ chối lời yêu cầu tăng lương thì anh ta sẽ vẫn gắn bó với vị trí này.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *